[Share] Mod BOT thông báo Band thành viên trên topic cho JohnCMS | JohnCMS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebJohnCMS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ [Share] Mod BOT thông báo Band thành viên trên topic cho JohnCMS
* Admin
• Cấp Bậc: admin
15-12-2016
* Hướng dẫn:
- Bước 1: Tạo 1 topic mang tiêu đề: Topic Cảnh cáo và Ban nick thành viên vi phạm (Cái này tùy bạn)
- Sau đó copy id topic đó (VD: vina4z.cf/forum/index.php?id=15225 thì 15225 (chính là id topic)
- Bước 2: Mở file users/includes/profile/ban.php lên và tìm đoạn:
<?php
$text 
' ' $lng_ban['also_received'] . ' <span class="red">-' $points ' ' $lng['points'] . '</span> ' $lng_ban['to_karma'];
?>
Copy code

- Thêm vào bên dưới:
<?php
$botban 
'' $login ' vừa cho '.$user['name'].' Ra Đảo Nghỉ Mát Nhé Cưng : D Với Lý Do '.$reason.'
Thời gian nghỉ mát là: '
.($timeval/3600).' giờ';
$idtop '15225';
mysql_query("INSERT INTO `forum` SET
`refid` = '
$idtop',
`type` = 'm' ,
`time` = '" 
time() . "',
`user_id` = '2',
`from` = 'BOT',
`ip` = '00000',
`browser` = 'IPHONE 5S',
`ip_via_proxy` = '" 
core::$ip_via_proxy "',
`soft` = '" 
mysql_real_escape_string($agn1) . "',
`text` = '" 
mysql_real_escape_string($botban) . "'
"
);
$fadd mysql_insert_id();
mysql_query("UPDATE `forum` SET
`time` = '" 
time() . "'
WHERE `id` = '
$idtop'
"
);
?>
Copy code

- Thay 2 ở`user_id` = '2', thành id BOT của bạn.
Thay $idtop = '15225'; thành id topic bạn vừa tạo ở Bước 1.
- Chúc thành công! :D
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum

Pair of Vintage Old School Fru