Share code xóay chuột và tiết kiệm lưu lượng | HTML - CSS - JS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebHTML - CSS - JS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Share code xóay chuột và tiết kiệm lưu lượng
* Admin
• Cấp Bậc: admin
18-12-2016
- Demo Click
- Dán Zô _headtags
<script type="text/javascript" src="//vuongdz.xtgem.com/js/tietkiem.js"></script>
<script language="javascript" src="//vuongdz.xtgem.com/js/trochuot2.js"></script>
Copy code
Edited By : Vuonghh1998
18-12-2016
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum

The Soda Pop