Polaroid
Share code tags nhiều màu ver xtscript cho xtgem | HTML - CSS - JS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebHTML - CSS - JS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Share code tags nhiều màu ver xtscript cho xtgem
* Admin
• Cấp Bậc: admin
17-12-2016
Mấy hôm nay ngồi nghịch php mà ngu quá nhét ko vào đầu đc nên chán quay qua nghịch xts hi
code tag này dùng thế nào là do bạn nhé, có thể op vào filelist v.v
Trưóc mrduc có share nhưng là bản twig, mình thì ko biết twig nên làm xts thôi,
hdsd: tạo file vídụ tag.xt nhé rồi cho code này vào
#exportable
function tags $tag=;
var $spc=call chr $val=32
@bubi
var $ran = call mt_rand $min=1;$max=5;
var $stag=call strpos $haystack=$tag;$needle=$spc;$offset=0
if !=$stag
var $key=call substr $val=$tag;$start=0;$length=$stag;
else
var $key=$tag
endif
if $ran == 1
Var $mau = red
endif
if $ran == 2
Var $mau = green
endif
If $ran == 3
Var $mau = fuchsia
Endif
If $ran == 4
Var $mau = blue
Endif
If $ran == 5
Var $mau = brow
Endif
var $tag = call str_replace $subject=$tag;$search=$key$spc;$replace=;
print <a href="http://google.com.vn/search?sitesearch=goc8.sextgem.com&q=$key" title="$key" rel="nofollow" style="color:$mau">$key</a>,$spc
if != $stag
goto @bubi
endif
endfunction
Copy code

Rồi dùng include gọi ra chỗ muốn hiểu thị thôi,
<!--parser:xtscript-->
Include /tag.xt
call @tags $tag= tag ở đây
<!--/parser:xtscript-->
Copy code

mún màu đẹp hơn thì tự thêm nhe
Update: còn đây là ver css chỉ cần mở file css wap bạn rù dán đoạn css này vào là đc
.tagd {
background: #ffffff;
border :1px solid #d5d5d5;
margin: 1px;
padding: 6px;
font-family:tyvncms;
font-size: 15px;
} .tagd a:nth-child(1) {
color: #f90;
font-size:16px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(2) {
color: green; font-size:9px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(3) {
color: blue; font-size:25px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(4) {
color: #333; font-size:28px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(5) {
color: pink; font-size:20px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(6) {
color: yellow; font-size:30px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(7) {
color: #00ff00; font-size:15px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(8) {
color: #777; font-size:13px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(9) {
color: #000000; font-size:19px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(10) {
color: #222; font-size:39px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(11) {
color: #00ff00; font-size:16px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(11) {
color: #f90;
font-size:16px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(12) {
color: green; font-size:9px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(13) {
color: blue; font-size:25px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(14) {
color: #00f; font-size:25px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(15) {
color: pink; font-size:10px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(25) {
color: yellow; font-size:30px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(16) {
color: #00ff00; font-size:10px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(17) {
color: #777; font-size:13px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(18) {
color: #000000; font-size:19px;
text-decoration: none;
}
.tagd a:nth-child(19) {
color: #222; font-size:39px;
text-decoration: none;
}
Copy code

Muốn dùng thì chỉ cần bọc class này quay tag wap bạn
<div class="tagd">code tag</div>
Copy code

Thank higirl
Nguồn: pupy - 2hi.biz
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum