Insane
Share code phân trang bằng javascript | HTML - CSS - JS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebHTML - CSS - JS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Share code phân trang bằng javascript
* Admin
• Cấp Bậc: admin
17-12-2016
Dạo này đang vọc code của thým kusdink.đầu óc ngu si nên 3 ngày mới vọc đk code bói tarot của chế đó.choang hum nay chán nên share code nởm này.
Căng thẳng trym thì đây là code phân trang thủ công. đỡ phải dùng xtscript với twig.toàn time out với bảo trì :
<style>
.pagelist {
margin-bottom: 10px;
padding-bottom: 10px;
border-bottom: solid 1px silver;
}
.pagelist .page {
padding: 2px 5px 2px 5px;
border: solid 1px teal;
color: black;
text-decoration: none;
}
.pagelist .curpage {
padding: 2px 5px 2px 5px;
border: solid 1px silver;
color: teal;
text-decoration: none;
}
.pane {
display: none;
}
</style>
<script>
function loadpage() {
var loc = getParameter('page');
var tag = document.getElementById('P'   loc);
if (tag == null) {
tag = document.getElementById('P1');
}
tag.style.display = 'block';
tag = document.getElementById('N'   loc);
if (tag == null) {
tag = document.getElementById('N1');
}
tag.className = 'curpage';
}
function getParameter(name) {
var loc = location   '';
var pos = loc.indexOf('?');
if (pos < 0) return '';
loc = loc.substring(pos   1);
pos = loc.indexOf(name   '=');
if (pos < 0) return '';
loc = loc.substring(pos   name.length   1);
pos = loc.indexOf('&');
if (pos >= 0) {
loc = loc.substring(0, pos);
}
return loc;
}
</script>
<body onload="loadpage()">
<div class="pagelist">
<a id="N1" href="?page=1" class="page">1</a>
<a id="N2" href="?page=2" class="page">2</a>
<a id="N3" href="?page=3" class="page">3</a>
</div>
<ul id="P1" class="pane">
<li><a href="/url">link 1</a></li>
<li><a href="/url">link 2</a></li>
<li><a href="/url">link 3</a></li>
</ul>
<ul id="P2" class="pane">
<li><a href="/url">link 4</a></li>
<li><a href="/url">Link 5</a></li>
<li><a href="/url">Link 6</a></li>
</ul>
<ul id="P3" class="pane">
<li><a href="url">Link 7</a></li>
<li><a href="url">link 8</a></li>
<li><a href="url">link 9</a></li>
</ul>
Copy code
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum