Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Share code dịch ngôn ngữ cho xtgem | WapBuilder | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebWapBuilder
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Share code dịch ngôn ngữ cho xtgem
* Admin
• Cấp Bậc: admin
17-12-2016
Múôn hiện chỗ nào dán chỗ đó nhé hehe
code
<!-- Start Code --><center><form action="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?">
<table id="webtb">
<tbody>
<tr>
<td>
<select style="width: 12em;" name="tl">
<option value="en" />English
<option value="vi" />Vietnamese
<option value="ar" />Arabic
<option value="bg" />Bulgarian
<option value="ca" />Catalan
<option value="zh-cn" />Chinese (simplified)
<option value="zh-tw" />Chinese (traditional)
<option value="hr" />Croatian
<option value="cs" />Czech
<option value="da" />Danish
<option value="nl" />Dutch
<option value="en" />English
<option value="tl" />Filipino
<option value="th" />Thailand
<option value="fi" />Finnish
<option value="fr" />French
<option value="de" />German
<option value="el" />Greek
<option value="iw" />Hebrew
<option value="hi" />Hindi
<option value="id" />Indonesian
<option value="it" />Italian
<option value="ja" />Japanese
<option value="ko" />Korean
<option value="lv" />Latvian
<option value="lt" />Lithuanian
<option value="no" />Norwegian
<option value="pl" />Polish
<option value="pt" />Portuguese
<option value="ro" />Romanian
<option value="ru" />Russian
<option value="sr" />Serbian
<option value="sk" />Slovak
<option value="sl" />Slovenian
<option value="es" />Spanish
<option value="sv" />Swedish
<option value="uk" />Ukrainian
<option selected value="vi" />Select Language

</select>
  <input id="url" value="http://vina4z.xyz" name="u" type="hidden" />
<input value="vi" name="sl" type="hidden" />
<input value="vi" name="hl" type="hidden" />
<input value="utf-8" name="ie" type="hidden" />
<input style="width: auto;" value="Translate" type="submit" />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
<!-- End Code -->
Copy code
Edited By : Vuonghh1998
17-12-2016
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum