Polaroid
Độ dài tối đa của một tên miền là bao nhiêu? | Hosting / Domain | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebHosting / Domain
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Độ dài tối đa của một tên miền là bao nhiêu?
* Admin
• Cấp Bậc: admin
16-12-2016
Sau khi tìm hiểu trên google thì mình có một số thông tin sau:

+ Một tên miền có chiều dài tối đa không quá 253 ký tự (tính cả phần mở rộng. VD: .com, .org).

+ Một tên miền có tối đa 127 nhãn (label), mỗi nhãn được phân định giữa 02 dấu chấm và không được vượt quá 63 ký tự/nhãn.

+ Tên miền chỉ cho phép ký tự chữ (a-z), số (0-9) và ký tự dấu (.), (-) VD: 60nam-cuocdoi.com.

+ Tên miền không phân biệt chữ HOA hay chữ thường.

+ Không được phép bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự (.) hoặc (-). Chỉ có thể chấp nhận bắt đầu hoặc kết thúc với chữ hoặc số mà thôi.

+ Không chấp nhận hai ký tự (.) liền kề nhau. Nhưng hai dấu (-) liền kề nhau vẫn hợp lệ.

+ Tính từ phải qua trái, nhãn nào càng về bên phải thì được qui định cấp độ cao hơn. VD: www.60nam-cuocdoi.com

-> nhãn .com. được gọi là top-level domain (hay còn gọi là tên miền cấp cao).

-> nhãn .60nam-cuocdoi. còn được gọi là domain chính.

-> nhãn .www. được gọi là tên miền phụ (subdomain).

Các ví dụ sau đây cho thấy qui tắc Đúng - Sai của một tên miền:

+ 60nam-cuocdoi.com [đúng]

+ saumuoinam-cuocdoi.com [đúng]

+ 60nam--------cuocdoi.com [đúng]

+ 60nam..cuocdoi.com [sai -> hai dấu (.) liền kề]

+ -60nam-cuocdoi.com [sai -> dấu (-) đầu]

+ .60nam-cuocdoi.com [sai -> dấu (.) đầu]

+ 60nam_cuocdoi.com [sai -> dấu (_) là ký tự không hợp lệ]

Như vậy, con số là 253 ký tự cho một tên miền là kết luận cuối cùng rồi!

Nhưng tại sao lại là 253 mà không phải là con số 255 như chúng ta vẫn thường nghe "quen tai" nhỉ?

Như các bạn thấy đấy, mỗi nhãn của tên miền được qui ước trong giữa hai dấu (.), nhưng với nhãn đầu và nhãn cuối chúng ta đâu có thấy dấu (.) đâu, vì nếu thêm dấu (.) vào đầu hoặc cuối tên miền thì sai qui tắc mất rồi.

Do đó, khi hệ thống DNS phân giải tên miền, nó sẽ thực hiện chèn vào đầu và cuối tên miền dấu (.) để đúng qui tắc và phân tích các nhãn của một tên miền.

Lúc này, tên miền sẽ có đủ 255 ký tự và DNS sẽ làm việc.
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum