Module Smart Seo cho JohnCMS | JohnCMS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebJohnCMS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Module Smart Seo cho JohnCMS
* Vuongvp1998
• Cấp Bậc: mem
28-12-2016
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn một mod mới cho Johncms dùng để hỗ trợ Seo Không biết đặt tên cho Modules là gì nên đành gọi là John Smart Seo Nó có công dụng gì: Modules này sẽ tìm kiếm các từ khóa giống với nội dung bài viết và sẽ nhấn mạnh nó và dẫn link đến trang tìm kiếm của từ khóa đó, cái này thấy bên mã nguồn Xenforo có và khá hay. Yêu cầu có sử dụng Mod tag bài viết nhé
Bước 1: Mở incfiles/classes/functions.php chèn đoạn code sau vào cuối file, trên dấu } nhé
<?php
static function John_Smart_Seo($content,$tag){
                     
$key htmlspecialchars($tag);
$int substr_count($key,',')+1;
for(
$t=0$t<$int$t++)
{
$key explode(',',$tag);
                    
$key '/(' $key[$t] . ')/si';
                    if(!empty(
$tag)){
    
$content preg_replace($key'<a title="$1" href="/forum/search.php?search=$1"><b>$1</b></a>'$content);  
                    } else {
                    
$content $content;
                    }
}
return 
$content;
}
?>
<!--This is code shared at http://vuongdz.xtgem.com -->
Copy code

Bước 2: Mở forum/index.php tìm:
<?php
if ($set_user['smileys']) {
                        
$text functions::smileys($text$res['rights'] ? 0);
                    }
?>
<!--This is code shared at http://vuongdz.xtgem.com -->
Copy code

Chèn đoạn code sau vào dưới nó:
$text = functions::John_Smart_Seo($text,$type1['tag']);
<!--This is code shared at http://vuongdz.xtgem.com -->
Copy code

Bài viết được share tại: Nhanhnao
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum

XtGem Forum catalog