Polaroid
Mod BBCode IMG Và D | JohnCMS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebJohnCMS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Mod BBCode IMG Và D
* Admin
• Cấp Bậc: admin
15-12-2016
Mô tả:
[img#][/img]:Mã bbcode hình ảnh
- Ví dụ: img
[d][/d]: Mã bbcode download
- Ví dụ: img
- Cài đặt:
- Mở incfiles\classes\bbcode.php
- Tìm static function notags($var = '') thêm vào nên trong mảng $replace = array( 4 dòng là:
'[img]' => '', 
'[/img]' => '', 
'[d]' => '', 
'[/d]' => '',
Copy code

- Tìm private static function highlight_bb($var) thêm vào cuối cùng của mảng $search = array( 2 dòng sau:
'#\[img](. ?)\[/img]#is', // images 
'#\[d](. ?)\[/d]#is', // link download
Copy code

- Thêm tiếp ở cuối cùng của mảng $replace = array(2 dòng)
'<img src="$1" border="0" style="max-width: 200px;"></img><br /><small><a href="$1" title="Click to view image" target="_blank">[Mở Ảnh]</a></small>', //images 
'<img src="'.self::$system_set['homeurl'].'/images/bb/download.gif" border="0"></img><a href="$1" title="Click to download">[Download]</a>',// link download
Copy code

- Nhớ chỉnh sửa lại các dấu phẩy ở cuối cho đúng nhé.
- Tìm public static function auto_bb($form, $field)
thêm vào trong biến $out 2 dòng sau:
<?php
<a href="javascript:tag(\'[d]\', \'[/d]\', \'\')"><img src="' . self::$system_set['homeurl'] . '/images/bb/download.gif" alt="download" title="' . self::$lng['tag_dl'] . '" border="0"/></a>< a href="javascript:tag(\'[img]\', \'[/img]\', \'\')"><img src="' . self::$system_set['homeurl'] . '/images/bb/im.gif" alt="url" title="' . self::$lng['tag_img'] . '" border="0"/></a>
?>
Copy code

- Tùy thuộc bạn muốn hiện 2 nút bbcode này tạo vị trí nào trên thanh bbcode mà bạn sửa lại vị trí cho hợp lý nhé.
- Thế là xong.
- Chúc thành công! :yaoming:
1 người thích bài này!
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum