Snack's 1967
Hàm time trong twig xtgem | WapBuilder | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebWapBuilder
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Hàm time trong twig xtgem
* Admin
• Cấp Bậc: admin
17-12-2016
Chức năng giống php. Trả về giây hiện tại của hệ thống gì đó hoạt động lần đầu năm 1970 thì phải? cái này mình ko rõ.

Tạo file /_xtgem_templates/function.twig
{# Thời gian mod #}
{% macro MdTime() %}{% set n="now"|date('s:i:h:d:m:Y', 'Asia/Ho_Chi_Minh')|split(':') %}{{(n[0]+n[1]*60+n[2]*3600+n[3]*86400+n[4]*2592000+(n[5]+0.25)*31104000)-61264364400}}{% endmacro %}
Copy code


Cách dùng
Nếu muốn dùng hàm này cho file nào (ví dụ: xtblog.twig) thì thêm code dưới vào đầu file đó.
{% from 'function.twig' import MdTime %}
Copy code


Khi nào muốn dùng thì:
{{MdTime()}}
Copy code


Theo định nghĩa của hàm time() php thì mình viết ra được như thế. Không biết nó có lệch theo thời gian không (cũng vài năm :v). Mình dùng host đo được độ lệch của nó ở trên, hiện tại chỉ chênh lệch 1~3 giây thôi.

Ứng dụng nó khá nhiều, ví dụ: "vừa đăng 3 phút trước"

Nguồn: mrducz95
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum