Polly po-cket
Code Thường Dùng Cho HTML | HTML - CSS - JS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebHTML - CSS - JS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Code Thường Dùng Cho HTML
* Admin
• Cấp Bậc: admin
12-12-2016
• Tạo màu chữ
<font color="màu chữ"> Chữ </font>
• Tạo chữ Ngiêng
<i style="color:màu chữ">Chữ</i>
Chữ Đậm
<b style="color:màu chữ"> Chữ </b>
• Chữ Gạch dưới
<u style="color:màu chữ"> Chữ </u>
• Chữ Nhấp nháy
<blink style="color:màu chữ"> Chữ </blink>
• Chữ chạy qua phải
<marquee bgcolor="#4169E1" direction="right" loop="infinite"> Chu Can chay </marquee>
• Chữ chạy qua trái
<marquee bgcolor="#99FF99" direction="left" loop="50">Chu can chay</marquee>
• Chữ chạy Đi chạy lại
<marquee bgcolor="Màu nền" behavior="alternate" loop="infinite"><font color="màu chữ">Chữ Cần chạy </font></marquee>
• Chèn Hình Nền
<style>body{background-image:url(url hình ảnh);background-position:50%50%;background-repeat:repeat;background-color:black;}</style>
• Chèn Nhạc nền
<head><embed src="link nhạc mid"><noembed><bgsound="link nhạc mid" loop="infinite"></noembed></head>
• JavaScript
<script language="javascript" src="http:// JAVASCRIPT URL"></script>
• Chèn Css
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http:// CSS URL" />
• Chèn link
<a href="Link" style="color: #ff0000"><b> Ten link </a></b></font>
• Chèn hình ảnh
<img src="http:// URL HÌNH ẢNH" alt="" />
• Canh lề
<p align="center HOẶC left, right">VĂN BẢN, HÌNH ẢNH</p>
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum