Snack's 1967
Code PHP Chống DDOS Nhẹ Cho Wap Web | PHP - SQL | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebPHP - SQL
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Code PHP Chống DDOS Nhẹ Cho Wap Web
* Admin
• Cấp Bậc: admin
12-12-2016
Code PHP Chống DDOS Nhẹ Cho Wap Web, chống được khoảng 98% các cuộc tấn công bằng tools nhẹ thôi nhé. (Botnet thì bó chân). Khi có dấu hiệu ddos (dưới 3s máy khách truy cập 3 lần vào trang) nó sẽ chuyển qua trang direct của Google. Cài xong rồi dùng Google Chrome F5 liên tục để test, Opera thì nhấp liên tục vào link. Nên cài vào head.
session_start(); <br />
if($_SESSION['khoa'"> >= (time()-3)){ <br />
$_SESSION['sotruycap'"> = 0; <br />
header'Location:http:;<br />
exit(0); <br />
}else{ <br />
//Gia tri so truy cap <br />
$_SESSION['sotruycap'"> = (($_SESSION['sotruycap'"> == NULL) || ($_SESSION['sotruycap'"> > 3) || ((time() - $_SESSION['truycapdau'">) >= 3)) ? 1 : ($_SESSION['sotruycap'"> 1); <br />
if($_SESSION['sotruycap'">==1)$_SESSION['truycapdau'"> = time(); <br />
  if(($_SESSION['truycapdau'"> >= (time()-3)) && ($_SESSION['sotruycap'"> >= 3))$_SESSION['khoa'"> = time();
Copy code
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum