Duck hunt
Code đếm thời giancho Xtgem | HTML - CSS - JS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebHTML - CSS - JS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Code đếm thời giancho Xtgem
* Admin
• Cấp Bậc: admin
17-12-2016
Bản này là bản Convert, chế bởi Graham.

bận quá, vẫn chưa leech về phần Xts được.

về lý thuyết, nó chuyển đổi ngày tháng mà ta định trước, chuyển về dạng giây, rồi chuyển sang các định dãng khác.

Nó là 1 gợi ý cho các bản fix lỗh lệch múh giờ cho filelist, hay các chức năng khác. Chỷ cần cộng trù số giây bĩ lẹch là dc.

Hay nó gần giống với tính rpố ngày đến 1 mốc thời gian nào đó. Ví dụ như ngày lể, Tết

Demo:
http://aichat.wap.sh/demo/convert-countdown


<!--parser:xtscript-->
# Convert countdown to years days hours minutes and seconds

function convert $t1
# seconds
var $s1=($t1/60)
var $s2=call floor $num=$s1
var $s3=($s1-$s2)
var $s4=call floor $num=(60*$s3)
var $s5=seconds
if  $s4==1
var $s5=second
endif

# minutes
var $m1=($t1/60/60)
var $m2=call floor $num=$m1
var $m3=($m1-$m2)
var $m4=call floor $num=(60*$m3)
var $m5=minutes
if  $m4==1
var $m5=minute
endif


# hours
var $h1=($t1/60/60/24)
var $h2=call floor $num=$h1
var $h3=($h1-$h2)
var $h4=call floor $num=(24*$h3)
var $h5=hours
if  $h4==1
var $h5=hour
endif

# days
var $d1=($t1/60/60/24/365.25)
var $d2=call floor $num=$d1
var $d3=($d1-$d2)
var $d4=call floor $num=(365.25*$d3)
var $d5=days
if  $d4==1
var $d5=day
endif

# years
var $y1=call floor $num=$d1
var $y2=years
if  $y1==1
var $y2=year
endif

# Return converted countdown
return $y1 $y2 $d4 $d5 $h4 $h5 $m4 $m5 $s4 $s5
endfunction

# Call conversion function
var $countdown=<xt:countdown format="seconds" from="now" to="2101-01-01"/>
call convert $t1=$countdown
<!--/parser:xtscript-->
Copy code


Chia sẻ by: tiaxgame - AiChat
Nguồn: Graham
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum