XtGem Forum catalog
Code chèn wap iframe cho xtgem | HTML - CSS - JS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebHTML - CSS - JS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Code chèn wap iframe cho xtgem
* Admin
• Cấp Bậc: admin
17-12-2016
Code chèn wap khác vào wap xtgem.
<div class="xt_container" ><iframe class="myiframe" src="http://vina4z.xyz"></iframe></div>
<script type="text/javascript">
 var ih = window.innerHeight;
 var oh = window.outerHeight;
 var hght=(ih-(oh-ih)-32);
 var styl = document.createElement("style");
    var t = document.createTextNode(".myiframe {width:100%;height:"+hght+"px;border:1px solid red}");
 styl.appendChild(t);
 document.head.appendChild(styl);
</script>
Copy code


Nếu wap b đã thêm skip="yes" để loại bỏ nguồn cấp dữ liệu thì xóa '-32' đi.
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum